elektryk, uprawnienia SEP

Jak zdobyć uprawnienia pomiarowe?

Technologia Przemysł

Uprawnienia sep pomiary to podstawowe kwalifikacje, jakie musi posiadać każdy elektryk. Są one przyznawane po odbyciu jednodniowego kursu. Na kursie prowadzone są wykłady, a po przerwie kursant przystępuje do egzaminu państwowego, który jest prowadzony w formie testu ustnego. Jeśli efekt egzaminu jest pozytywny, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji ważne przez pięć lat.

Uprawnienia pomiarowe – kategorie

Uprawnienia SEP można uzyskać w trzech kategoriach. Kategoria G1 jest dedykowana tym osobom, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych, zużywających oraz dostarczających energię elektryczną.

Uprawnienia G2 są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń i sieci, które wytwarzają, zużywają i przesyłają energię cieplną.

Kategoria uprawnień G3 jest związana z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, które przetwarzają, zużywają i przesyłają paliwa gazowe.

Najbardziej popularna kategoria to pomiary elektryczne uprawnienia. Są to kwalifikacje, które mogą interesować pracodawcę. Uprawnienia sep pomiary pozwalają na obsługę, eksploatację i dozór wszelkich urządzeń elektrycznych pracujących pod napięciem do 1kV.

Uprawnienia pomiarowe SEP – jakie dają możliwości?

SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które zrzesza i wspiera na rynku polskim inżynierów oraz techników elektryków. Zdobycie uprawnień SEP to podstawa dla każdego elektryka. Przepisy prawa oraz BHP stanowią, że w przypadku wypadku spowodowanego podczas obsługi urządzenia przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji, odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Osoby mogące wykonywać pomiary elektryczne uprawnienia mają większe szansę na ciekawą pracę oraz awans, nie tylko na polskim rynku. Dzięki uprawnieniom sep osoby mogą obsługiwać i zajmować się montażem urządzeń zasilanych z sieci. Na kursach można zdobyć pojedyncze lub wszystkie uprawnienia.

Kursy SEP on line

Obecnie jest wiele propozycji kursów umożliwiających zdobycie uprawnień pomiarowych we wszystkich kategoriach. Zajęcia odbywają się on line i w ciągu jednego dnia można zdobyć kwalifikacje. W kursie może uczestniczyć każdy, kto ma skończone 18 lat.

Wiedza zdobyta na kursie SEP może się przydać nie tylko podczas rekrutacji, ale też na co dzień. Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji istnieje możliwość podjęcia pracy związanej z elektrycznością. Należy pamiętać, że po pięciu latach uprawnienia przestają być ważne i egzamin należy zdać powtórnie.