uprawnienia sep

Przystąpienie do egzaminów SEP

Biznes Przemysł

Praca elektryka może być bardzo różna w zależności od tego, jaki typ elektryka jest. Można podzielić pracę elektryków na kilka głównych kategorii: elektryków przemysłowych, elektryków komercyjnych, elektryków mieszkaniowych i elektryków motoryzacyjnych. Każdy z tych typów elektryków ma inne zadania i wymagania.

Wymagania egzaminacyjne SEP

Wymagania egzaminacyjne dla szkolenia SEP mogą ulec zmianie w zależności od tego, który egzamin jest wykonywany. W niektórych przypadkach można złożyć wniosek o zwolnienie z egzaminu. Egzamin SEP jest wykonywany w celu ustalenia, czy dana osoba posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku elektrycznym.

Jak wygląda egzamin SEP?

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

  • Część teoretyczna egzaminu SEP jest przeprowadzana w formie testu. Kandydat musi udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 70% pytań zawartych w teście.
  • Część praktyczna egzaminu SEP jest przeprowadzana w formie sprawdzianu umiejętności. Kandydat musi wykazać się umiejętnościami praktycznymi na jednym z trzech stanowisk:

– montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej;

– konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej;

– eksploatacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej.

Aby przystąpić do egzaminu SEP, kandydat musi spełnić następujące wymagania:

– posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

– posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu instalacji elektrycznych i eksploatacji urządzeń elektrycznych;

– posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki;

– posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska.

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy spełnić wszystkie wytyczne. Osoby, które nie spełniają wymienionych powyżej wymagań, mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu SEP. Wniosek o zwolnienie musi być złożony w formie pisemnej i skierowany do komisji egzaminacyjnej.