plany elektryczne, SEP

Kto powinien ukończyć kurs sepowski?

Technologia Przemysł

Posiadanie uprawnień SEP to warunek często pojawiający się w ogłoszeniach o naborze na stanowiska. Aby stać się posiadaczem certyfikatu potwierdzającego wymagane uprawnienia należy skończyć kurs sepowski oraz zdać egzamin SEP. Organizacją szkoleń oraz egzaminów sepowskich zajmują się na terenie całego kraju wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.

Kto musi ukończyć kurs sepowski?

Uprawnienia SEP to certyfikat, którego wymaga się od osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. W skład sektora wchodzą: energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo.

Ukończenie kursu SEP zaleca się także amatorom, którzy dokonują napraw sprzętów domowych dla siebie, rodziny i znajomych. Odbycie szkolenia i zaliczony egzamin sepowski na pewno przyczynią się do zwiększenia kompetencji, podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas pracy a nawet mogą być podwaliną pod przyszłą własną firmę lub posadę.

Jakie kursy sepowskie są organizowane?

Szkolenia SEP organizowane są dla poszczególnych działów energetyki. Umownie oznacza się je literą G:

G 1 – uprawnienia dla osób wykonujących prace związane z prądem elektrycznym;
G 2 – uprawnienia dla ciepłowników;
G 3 – uprawnienia dla gazowników;

W przypadku kursów SEP dla elektryków dzielą się one na poziomy ze względu na dopuszczalne napięcie prądu.

Odmienne szkolenia sepowskie organizuje się dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń oraz dla tych, którzy prowadzą dozór. Uprawnienia te oznaczane są literkami E oraz D.

Kto może odbyć szkolenie i zdać egzamin SEP?

Aby zostać słuchaczem kursu trzeba mieć ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. Dla otrzymania certyfikatu ma znaczenia wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe, a jedynie ocena uzyskana na egzaminie końcowym.

Zajęcia na kursach SEP odbywają się w oparciu o programy tworzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, natomiast egzamin sep organizowany jest pod nadzorem Urzędu Kontroli Energetyki. Egzaminy SEP to egzaminy o charakterze państwowym, a certyfikaty wręczane po ich zdaniu wydawane są na drukach zgodnych z narzuconym odgórnie wzorem urzędowym.

Egzaminy sepowskie i szkolenia w roku 2022

Ze względu na pandemię od kilkunastu miesięcy kursy i egzaminy sepowskie odbywają się online. Obecnie jest to forma najbardziej bezpieczna a przy tym niezwykle wygodna oraz tańsza, od kursów stacjonarnych.

Uczestnicy szkoleń uiszczają opłatę po czym otrzymują unikalny zestaw loginu i hasła dostępowego do platformy szkoleniowej.
Materiały umieszczone na platformie można oglądać w czasie i miejscu wybranym przez kursanta. Egzamin odbywa się także online. Jest to zazwyczaj test z pytaniami zamkniętymi. Certyfikaty potwierdzające zdobycie uprawnień w wersji papierowej przesyłane są na adres wskazany przez uczestnika kursu.