elektryka, SEP, szkolenia SEP

Uprawnienia G2 – jak można je zdobyć?

Przemysł Technologia

Praca przy urządzeniach elektrycznych generujących, wykorzystujących i przetwarzających energię cieplną wymaga zastosowania specjalistycznych uprawnień energetycznych G2. Co ciekawe, chcąc je zdobyć, nie trzeba od razu zgłaszać się na kurs.

Kursy na uprawnienia cieplne

Znalezienie kursu na uprawnienia G2 nie jest problemem, gdyż organizuje je co najmniej kilkadziesiąt podmiotów w całym kraju. Po uiszczeniu opłaty kursant ma prawo skorzystać ze szkolenia, które – co ważne – odbywa się zwykle w tym samym dniu, co egzamin na uprawnienia G2. Kurs może mieć dwojaki charakter i być przeprowadzony zarówno pod kątem uprawnień eksploatacyjnych jak i dozorowych. Czas trwania kursu to najczęściej kilka godzin, po upływie których uczestnicy mają czas na powtórzenie całego materiału. Na koniec spotkania odbywa się ustny egzamin, którego zdanie jest bramą do uzyskania uprawnień cieplnych.

Alternatywa dla kursów

Osoby chcące podejść do kursów G2 nie muszą wcale zapisywać się na nie. W związku z tym, że wielu pracodawców szuka pracowników z ww. uprawnieniami, istnieje szansa zdania ich już w nowym zakładzie pracy. Na korzyść takiego rozwiązania przemawia to, że są one zwykle bezpłatne dla kursanta. Ich organizacja z punktu widzenia pracodawcy nie generuje dużych kosztów, gdyż zwykle podchodzi do nich większa grupa pracowników. To z kolei oznacza, że koszt przeszkolenia jednej osoby jest w tym przypadku zdecydowanie niższy.

Uwarunkowania prawne

Osoby, które zdały egzamin na uprawnienia g2 cieplne, mogą wykonywać swoje nowe obowiązki tylko wówczas, gdy otrzymają specjalne dokumenty poświadczające ich kwalifikacje. Zwykle otrzymuje się je po około 2 – 3 tygodniach od zakończenia kursu. Uzyskane papiery mają postać imiennej książeczki, w której umieszcza się informacje dotyczące jej właściciela, posiadanych przezeń kwalifikacji i daty ich ważności. Uprawnienia cieplne są ważne przez 5 lat od daty zdania egzaminu, toteż po upływie tego okresu należy ponownie zdać egzamin przed stosowną komisją.

Podsumowując, zdobycie uprawnień G2 znacznie rozszerza możliwości zawodowe danej osoby. Zapewniają one nie tylko szerszą perspektywę zawodową, ale też przekładają się na wyższe wynagrodzenie. Nie jest bowiem tajemnicą, że na rynku pracy brakuje osób z kwalifikacjami energetycznymi w specjalizacji uprawnienia cieplne.