kable, kable elektryczne, SEP

Odnowienie uprawnień sep

Technologia Przemysł

Obecnie niemal każdy zakład produkcyjny posiada urządzenia wytwarzające, przesyłające czy zużywające energię. Serwisowanie, konserwowanie i praca przy tego typu urządzeniach wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również uprawnień zawodowych zwanych SEP. Ich zdobycie to przepustka do pracy dla każdego technika czy elektryka, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, gdzie obowiązują restrykcyjne procedury i tego typu kwalifikacje są wymagane.

Zdobycie uprawnień sep?

Wiele osób zadaje sobie pytanie jak zdobyć uprawnienia sep? Okazuje się, że ich zdobycie nie jest ani trudne ani czasochłonne. Wystarczy wziąć udział w szkoleniu, który zazwyczaj trwa od czterech do sześciu godzin, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego. Uprawnienia sep są potwierdzeniem posiadania odpowiednich kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń gazowych, elektrycznych i energetycznych. Dawniej były nadawane dożywotnio, lecz teraz jest konieczność ich odnawiania co 5 lat. Do szkolenia może przystąpić osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej podstawowe wykształcenie. Wyróżniamy trzy główne rodzaje uprawnień:

  • uprawnienia elektryczne zwane G1 skierowane są do osób, które odpowiedzialne są za eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych w zakładach pracy,
  • uprawnienia energetyczne zwane G2 dotyczą pracy z sieciami ciepłowniczymi,
  • uprawnienia G3, czyli kursy gazowe przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowej.
    Szkolenia sep odbywają się w formie stacjonarnej lub zdalnej. W trakcie kursu trener przekazuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu obsługi urządzeń prądotwórczych, odpowiada na pytania kursantów, dzieli się swoim doświadczeniem oraz materiałami edukacyjnymi, które bywają niezwykle pomocne w pracy zawodowej.

Jak odnowić uprawnienia sep?


Odnowienie uprawnień sep nie wymaga ponownego zapisywania się na szkolenie. Do egzaminu państwowego można przygotować się samodzielnie. Zaleca się jednak, aby wziąć udział w kursie głównie po to, by usystematyzować i odświeżyć wiedzę i zapoznać się z nowymi przepisami lub innymi zmianami w zakresie obsługi maszyn i urządzeń wytwarzających energię, prąd czy gaz, które systematycznie się zmieniają. Warto więc zadbać o to, by odnowienie uprawnień elektrycznych było poprzedzone stosownym kursem.
Po zdaniu egzaminu komisja w terminie 14 dni wystawia świadectwo kwalifikacji, które ponownie ważne jest przez pięć lat.