elektryka, SEP, szkolenie SEP

Dla kogo kursy na uprawnienia elektryczne?

Technologia Przemysł

Odbywanie kursów sep to bardzo popularna forma zawodowego doszkalania ludzi związanych z różnymi gałęziami przemysłu, głównie przemysłu energetycznego i budowlanego, ale nie tylko. Skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Można przystąpić do kursu określonego rodzaju, wybierając jedną z trzech kategorii: G1, G2 lub G3. Szkolenia elektryczne zawierają się w grupie G1, lecz można od razu zyskać kompleksowe kwalifikacje, przystępując do holistycznej wersji szkolenia.

Kursy elektryczne – dla kogo są przewidziane?

Teoretycznie do takiego szkolenia może przystąpić każdy, nie ma także obostrzeń, jeśli chodzi o płeć. Jest to istotne, ponieważ w dzisiejszych czasach nawet kobiety wykonują typowo męskie zawody i interesują się rzeczami technicznymi. Pomimo braku ograniczeń, trzeba zauważyć, iż szkolenia bazują już na podstawowej wiedzy z zakresu elektryki, więc osoby, które do nich przystępują powinny tę wiedzę posiadać, aby zrozumieć, o co chodzi. Najczęściej to przedsiębiorstwa kierują swoich pracowników na szkolenia, ponieważ chcą dysponować wyuczoną kadrą zdolną radzić sobie z pracą na różnych stanowiskach. Szkolenia elektryczne pomagają wykwalifikować pracowników bardziej uniwersalnych i wydajnych.

Kursy na uprawnienia elektryczne – co umożliwiają?

Kursy elektryczne mają za zadanie nadać uprawnienia w zakresie użytkowania, montażu, konserwacji lub kontroli sieci, instalacji lub urządzeń elektroenergetycznych. Nawet pomiary dotyczące zwykłych wózków widłowych, z których korzysta się w każdym zakładzie produkcyjnym, wymagają stosownych kwalifikacji. Dzięki uzyskaniu certyfikatów, można zmienić stanowisko na wyższe, zdobyć wymarzoną pracę lub też w ramach dotychczasowego zajęcia poszerzać swoje horyzonty i zyskiwać nowego obowiązki. Szkolenia elektryczne dają zatem również możliwość uzyskiwania awansów, co byłoby niemożliwe bez nich.

Szkolenia elektryczne – jak wygląda egzamin?

Kursy na uprawnienia elektryczne kończą się egzaminem państwowym. Ma on formę teoretyczną oraz praktyczną. Szczegółowe zasady dotyczące organizowania i odbywania egzaminów zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).