elektryka, prąd, kurs sęp

Do czego uprawnia pozytywny egzamin sep?

Przemysł Technologia

Pod nazwą uprawnienia sep, kryją się kwalifikacje do wykonywania określonych prac z zakresu elektryki, sieci ciepłowniczych i gazowych. Każde ze wskazanych zagadnień wiążą się z odrębną kategorią uprawnień. Kursanci mogą zatem przystąpić do szkolenia z wybranej kategorii bądź zdać egzamin sep w formie rozszerzonej, czyli zawierającej wszystkie trzy typy kwalifikacji. Dlaczego pozyskanie takich uprawnień jest aż tak ważne i z czym wiąże się zdanie egzaminu? Podpowiadamy!

Egzamin sepowski a zatrudnienie w przemyśle

Uzyskanie stosownych uprawnień może być przepustką do pracy w konkretnym zawodzie lub na stanowisku, gdzie obsługuje się sieci i maszyny potencjalnie niebezpieczne. Trzeba znać ich konstrukcje, umieć obchodzić się z prądem, gazem lub energią cieplną, a także kierować się w pracy zasadami bezpieczeństwa i higieny. Przemysł budowlany, energetyczny, cieplny i wiele innych jego gałęzi, stanowi nowoczesne rozwiązania poprawiające komfort życia ludzi, ale należy je wdrażać w odpowiedni sposób, by nie narazić na niedogodności osób postronnych. Dlatego właśnie konieczne jest zdobycie uprawnień, aby parać się tak wymagającymi zajęciami. Pozytywny egzamin sepowski przed wieloma pracownikami otwiera nowe ścieżki kariery i możliwości awansowania. Oznacza to także wymierne korzyści ekonomiczne.

Uprawnienia sep egzamin – kto może przystąpić?

Wystarczy zapisać się na kurs samodzielnie bądź za pośrednictwem swojej macierzystej firmy. Można szkolić się w trybie stacjonarnym lub wirtualnym. Do egzaminu trzeba stawić się przed komisją sep. Egzamin sepowski ma formę teorii i praktyki. Trzeba zdać obie części, aby uzyskać certyfikat. Żeby przystąpić do egzaminu trzeba mieć ukończone 18 lat i legitymować się co najmniej dyplomem szkoły podstawowej. Uprawnienia są ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Czas ważności uprawnień to 5 lat.

Egzamin sep – ile dokładnie to kosztuje?

Koszt egzaminu wynosi ok. 200-300 zł, ponieważ jest to stawka wynosząca 10% minimalnego wynagrodzenia. Gdy robi się uprawnienia we wszystkich kategoriach lub szkolenie grupowe, można liczyć na korzystne promocje. Jeśli chodzi o uprawnienia sep egzamin zdany pozytywnie podnosi znaczenie pracownika w firmie, więc wielu przełożonym zależy na tym, by wyuczyć kadrę. Dlatego też przełożeni chętnie biorą na siebie ciężar opłacenia kursu.